Melkgeiten

melkgeiten

Geitenvoeders op maat

Als geitenhouder streeft u naar een zo hoog mogelijk rendement op uw bedrijf. Dit betekent dat u een productieniveau nastreeft welke past bij de genetische aanleg en de intensiteit van uw bedrijf. Wij helpen u daarbij met advies en producten om gezond en hoogwaardig ruwvoer te verbouwen en de aanvullende voeders maken we naar gelang de situatie wenst. Samen zoeken we telkens naar het passende combinatie om te komen tot een gezonde veestapel met een hoge efficiëntie.  De kracht van eenvoud en kwaliteit ziet u terug in de prestaties van uw dieren.

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland heeft de ambitie om voor boeren een betrouwbare partner te zijn en zo een bijdrage te leveren aan een zo hoog mogelijk rendement op uw boerenbedrijf. Wij leveren hoogwaardige, eerlijke voeders tegen een uiterst scherpe prijs/kwaliteit verhouding.

voeders

Omdat elk geitenbedrijf anders is, zoeken wij niet in standaard oplossingen.
Voor elke klant maken wij een samenstelling op maat afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie. Het voer vormt de aanvulling op het beschikbare ruwvoer om te komen tot een uitgebalanceerd rantsoen.
Bij melkgeiten is er veelal sprake van rantsoenen per koppel, hoe uniformer de koppel hoe efficiënter er gevoerd kan worden. Belangrijk is het rantsoen mee te sturen naar gelang de fase waarin de dieren zitten. Het totale rantsoen vraagt aan het begin van de lactatie om andere nutriënten dan aan het eind van de lactatie.

Door onze flexibele productielijn is het eenvoudig voeders op maat te maken, dit kan in zowel meel- als brokvorm. Hierin mengen we de passende grondstoffen, mineralen of additieven, dit resulteert in een optimaal rantsoen gecombineerd met arbeidsgemak.

288

Soya / Raap / MervoBest / Gerst / Tarwe / Maismeel / Pulp  • Alle verhoudingen
Energiemixen • Energieaanvulling in rantsoenen met te weinig mais en/of trage energie
Eiwitmixen • Eiwitaanvulling in eiwitarme basisrantsoenen.

Tevens leverancier van enkelvoudige grondstoffen, o.a.:
soyaschroot, mervobest (bestendige soyaschroot), raapzaadschroot, tarwemeel en diverse soorten mineralenmengsels en mineralenblokken.

Volgsysteem GRIB

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland heeft in samenwerking met LTO, andere mengvoederbedrijven en Elda meegewerkt aan een uniforme kengetallen berekening in de melkgeitenhouderij. Het programma GRIB ( Geiten Rendement In Beeld) is begin 2015 geïntroduceerd bij onze geitenhouders. 

GRIB overzicht
Op het GRIB overzicht is het mogelijk uw bedrijf te vergelijken met de referentiegroep. De referentiegroep wordt berekend over het huidige rollende jaar. De eigen prestaties kunnen vergeleken worden over een bepaalde periode. In de referentiegroep zitten bedrijven die deelnemen aan GRIB en waarvan alle gegevens goed en compleet in het systeem zijn verwerkt.

Om dit te controleren wordt onder andere gekeken of de zuivelgegevens goed binnenkomen, of de berekende melkproductie past bij de prestaties van dit bedrijf en/of het krachtvoerverbruik per 100 kg melk past in het beeld. Mocht het onduidelijk zijn of een bedrijf betrouwbaar is voor de referentiekolom, dan wordt er contact opgenomen. Gezamelijk wordt nagelopen of de bedrijfsgegevens juist zijn ingevuld. Dit zorgt ervoor dat de referentiegroep ook echt representatieve cijfers bevatten. Op dit moment bestaat er binnen GRIB één referentiegroep. In de toekomst wordt het mogelijk zelf te kiezen met welke groep u uw bedrijf wilt vergelijken. Dit zal mogelijk worden voor bijvoorbeeld studiegroepen. Dit alles echter op verzoek van de melkgeitenhouder(s)2016-12_geiten_grib
2016-12_geiten

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland hoopt door middel van deze extra service een duidelijk overzicht van uw bedrijfsmanagement te creëren,
met name op het gebied van krachtvoerkosten en productieresultaten.

Assortiment voedermiddelen

ruwvoer

Wanneer er vraag is naar ruwvoer brengen we kopers en verkopers graag met elkaar in contact. Ook vanuit de handel bieden we producten zoals hooi, stro en snijmaïs.

natte Bijproducten

Natte bijproducten kunnen passen naast het gewonnen ruwvoer. We handelen hierin niet zelf, wel hebben we goede contacten met specialistische aanbieders in deze producten.

enkelvoudige Grondstoffen

Grondstoffen kunnen passen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, met name bij groot verbruik waar er gewerkt kan worden met volle vrachten losgestort.

Meel mengsels

Voor veel bedrijven is het interessant om een meelmengsel op maat te maken om zo het basisrantsoen in balans te brengen. Uitleveren kan in bulk, los gestort en in big-bag.

brok

Er is een ruim standaardassortiment met productie en correctievoeders. Met het zelfde gamak word voer op maat gemaakt voor de situatie op uw bedrijf.

additieven

Er bestaan vele additieven zoals pens-bestendige vetten, gisten en mineralen. Deze zijn op te nemen in mengvoer maar ook los verkrijgbaar.

melkpoeder

Melkpoeders hebben we via meerdere leveranciers, we laten u de keus welke poeder uw voorkeur heeft.

20190920_070020