OOCON

oocon

op- & Overslag coöperatie oost nederland

Aan de Goorseweg in Lochem staat een op- & overslaglocatie met een opslagcapaciteit van 8.500 ton. Deze is sinds 2015 eigendom van Op- & Overslag Coöperatie Oost Nederland (OOCON). Deze locatie is gebouwd in de jaren 30 van de vorige eeuw op initiatief van een aantal oost Nederlandse mengvoedercoöperaties waaronder de voorlopers van C.A.V.V. Zuid- Oost Salland. In de jaren 50 en 70 zijn er twee siloblokken bijgebouwd waaronder rechtstreeks in een vrachtwagen geladen kan worden. Van 2007 tot 2015 is de locatie eigendom geweest van een groot voerbedrijf uit Lochem en nadat deze in 2015 concludeerde de op- & overslag niet meer nodig te hebben greep C.A.V.V. Zuid- Oost Salland haar kans en kocht deze locatie. Omdat de capaciteit erg royaal is ten opzichte van de mengvoerfabriek is er contact gezocht met ABZ Diervoeding om de locatie samen te exploiteren. Dit leidde tot de oprichting van OOCON. Ieders kan nu de helft van de opslag benutten.

flexibiliteit in aanvoer

Door de ruimte van extra grondstofopslag in Lochem is er meer flexibiliteit gekomen in de aanvoer voor de fabriek. Soms is het aantrekkelijk partijen per schip aan te voeren, al is dit zeker niet per definitie het geval. De silocapaciteit voor grondstoffen in Haarle was voorheen krap  uitbreiding hiervan bleek door de OOCON niet direct noodzakelijk. De grondstoffenwagen kan nu vrachten van 15 tot 35 ton aanvoeren kort voor deze nodig is.

De locatie is zodanig ingericht dat de chauffeurs zelfstandig de grondstoffen kunnen laden. Hiermee is op simpele manier een grotere flexibiliteit voor de productie locatie in Haarle ontstaan en kunnen ook losse grondstoffen rechtstreeks uitgeleverd worden zonder dat dit ten koste van de productiecapaciteit van de voerfabriek gaat.