Historie

Historie

hoe het begon

De afdeling Haarle van de A.B.T.B. werd opgericht in 1918. Vanaf 18 november 1929 starte molenaar Munster met malen en mengen op de locatie aan de stationsweg in Haarle waar de huidige fabriek staat. De ABTB neemt alle gemaalde en meng producten af. Aanvankelijk waren de afdelingen van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond en de aan- en verkoopvereniging één organisatie maar in 1942 werd, nadat de A.B.T.B. onder Duits toezicht was gesteld en vervolgens ontbonden.

De C.A.V.V. (Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging), meestal “de Coöperatie” genoemd, is opgericht als gevolg van een maatregel van de Duitse bezetter. In 1942 werden n.l. alle standsorganisaties opgeheven. Ook de, in februari 1918, opgerichte ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) afdeling Haarle, die ondermeer de aan- en verkoop van veevoeder, meststoffen, zaai- en pootgoed, enz. voor haar leden verzorgde, werd hierdoor getroffen. De zakelijke activiteiten mochten echter wel ondergebracht worden in een nieuwe vereniging en zo ontstond de C.A.V.V. Bij de oprichting kreeg het de naam: C.A.V.V. “Haarle van de ABTB”. Het bestuur van de opgeheven ABTB werd het bestuur van het nieuwe bedrijf.


Samen met molenaar B. Munster, werden vele gesprekken gevoerd, zodat men in 1944 tot de conclusie kwam dat Munster het voordeligst zijn bedrijf kon verkopen en in loondienst bij de C.A.V.V. kon komen. Met bestuur en leden werd op dit punt overeenstemming bereikt. Zo had de C.A.V.V. zijn eerste onroerend goed namelijk een voor die tijd vrij modern maal- en mengbedrijf. Tot aan het einde van de oorlog bestonden de werkzaamheden van de molenaar hoofdzakelijk uit het malen van granen die door de leden zelf verbouwd werden. Na de bevrijding op, 9 april 1945 waarbij de molen afbrande, duurde het nog een aantal jaren voor de distributie door de overheid werd opgeheven en er in alles weer vrij, zonder bonnen en toewijzingen, gehandeld kon worden.

Na afloop van de oorlog werd de A.B.T.B. heropgericht evenals de afdeling Haarle. De aan- en verkoop bleef echter de taak van de C.A.V.V. die wel nauw gelieerd was aan de A.B.T.B. 

In de jaren 50 begon een concentratieproces van een aantal aan- en verkoopverenigingen. In 1957 fuseerden de C.A.V.V.’s in Lettele en Schalkhaar,  deze combinatie fuseerde op 1 juli 1970 met de C.A.V.V. Heeten. Per 1 juli 1981 fuseerde deze combinatie van Heeten en Lettele-Schalkhaar met de C.A.V.V. Haarle en kreeg de vereniging de naam C.A.V.V. “Zuid-Oost Salland” met hoofdvestiging in Haarle

Fatale brand

Op 4 februari 1995 werd de fabriek in Haarle door brand grotendeels verwoest. In de vroege ochtend van deze zaterdag zagen buren dat er rook en vlammen uit de fabriek kwamen. De brandweer had moeite om het vuur onder controle te krijgen en het werd al snel duidelijk dat de fabriek als verloren moest worden beschouwd. Ook na het sein ‘brand meester’ duurde het nog enkele dagen voordat de silo’s leeggehaald waren en ook daarbij de laatste vlammen gedoofd werden. De oorzaak van de brand is nooit volstrekt duidelijk geworden.

Door de brand kon C.A.V.V. Zuid- Oost Salland van de een op andere dag geen mengvoer meer produceren voor de aangesloten boeren. Al snel bleek dat bedrijven in de mengvoersector elkaar niet alleen beconcurreren maar ook heel collegiaal kunnen zijn. Meerdere mengvoerbedrijven namen een deel van de mengvoerproductie over waardoor de voervoorziening naar de boeren niet in gevaar kwam. Medewerkers van het bedrijf vreesden dat de productie in Haarle ten einde zou komen en overgenomen zou worden door een van de grotere mengvoerproducenten.

Een mijlpaal n de geschiedenis is de massaal bezochte ledenvergadering van 27 april 1995 waarop unaniem werd besloten tot herbouw van de fabriek. In juni 1996 werd een fonkelnieuwe productie eenheid weer in gebruik genomen. Op moment van de feestelijke opening hiervan op 20 september dat jaar draait de zeer moderne en volledig geautomatiseerde productielocatie.