Plantaardig

Plantaardig

zaaizaden

gras

De basis van een rantsoen bestaat bijna altijd uit ruwvoer van eigen land, de kwaliteit van uw grasmat is voor melkveehouders de basis. Met een breed assortiment waarin de top-rassen voorop staan bieden de eerste bouwsteen voor een hoge ruwvoerkwaliteit en opbrengst. Zowel diploïde als tetraploïde rassen kunnen hierbij passend zijn afhankelijk van uw situatie. Voor de meest voorkomende situaties in de regio bieden we standaard mengsels bestaande uit de top-rassen, wanneer er andere wensen zijn dan zoeken we naar de oplossing op maat.

graan

In de laatste jaren zien we een toename van graangewassen in onze regio, vooral in de zoektocht naar renderende gewassen die als eigen krachtvoer kunnen dienen. Tarwe, Rogge, Gerst en Triticale kunnen op verschillende manieren tot waarde worden gebracht, bijvoorbeeld als gehele plant silage. De meest gebruikelijke manier is het dorsen van het gewas zodat de zetmeelrijke korrels en het stro van het land gewonnen kunnen worden. Deze korrels kunnen eventueel geleverd worden aan C.A.V.V. Zuid- Oost Salland zodat ze in mengvoer verwerkt kunnen worden.

vlinderbloemigen

Het telen van vlinderbloemigen kan zowel in zuivere teelt als in mengteelt, de bekendste hierbij zijn klavers in combinatie met gras. We bieden verschillende rassen Rode klaver die vooral geschikt is in combinatie met maaien. Wanneer het grasland ook gebruikt wordt voor de beweiding dan is het raadzaam te kiezen voor Witte klaver.
Alternatieve gewassen als Luzerne, Erwten en Soya zijn voorbeelden van vlinderbloemigen die een aanvulling kunnen vormen in eiwit van eigen land. Hierin helpen we graag om een het goede uitgangsmateriaal te leveren en begeleiding om de teelt van deze gewassen tot een succes te maken.

 

kruiden

Kruiden zien we onbewust in veel grasland groeien, vaak een reden om eens te kijken in het assortiment met gewasbeschermingsmiddelen om ze te bestrijden. Maar u kunt ook juist bewust kiezen om kruiden te verbouwen om bijvoorbeeld het mineralenpatroon in uw ruwvoer te veranderen. Een belangrijk aandachtspunt bij de inzet van kruiden is dat het onmogelijk is om met gewasbeschermingsmiddelen te sturen in de botanische samenstelling zonder de kruiden te bestrijden. 

maïs

 
Ieder jaar zien we ontwikkeling in de rassen op de rassenlijst, de meest interessante rassen van verschillende veredelaars bieden we aan voor onze afnemers. 
Uiteraard is het aan de hand van de omstandigheden en het doel van u als teler nog de puzzel welk ras in uw situatie het best tot haar recht komt. Om deze verschillen in rassen tastbaar te maken verzorgen we eens per 2 jaar ook een maïsdemo. Hierin kunt u de verschillende rassen onder gelijke omstandigheden naast elkaar zien. 
 

Groenbemesters

 
Na de teelt van akkerbouwmatige gewassen waaronder maïs is het raadzaam om een groenbemester te zaaien. Op deze manier worden voedingsstoffen ook in het najaar en in de winter vastgelegd in de plant. Afhankelijk van het type groenbemester zou er op deze manier eventueel in het voorjaar een gewas geoogst worden als ruwvoer. Maar ook onderwerken en benutting van de groenbemester als toevoeging van organische stof aan de bodem draagt bij aan een betere basis voor het volgende gewas.
We bieden verschillende zaaizaden om te gebruiken als groenbemester. 
 
 
sweetCorn_pretty1_zoom

Meststoffen

bodemverbeteraars

 

Een goede pH van de de grond en voldoende beschikbaarheid van voedingsstoffen is van groot belang om de capaciteit van uw grond te benutten. Om hier te corrigeren wanneer dat nodig is hebben we een scala aan kalkmeststoffen en gips. Afhankelijk van de minerale toestand van de bodem is er een correctie die u in de goede richting kan helpen. Hiervoor kunt u bij ons terecht voor een passend advies.

kunstmest

Kunstmest is bedoeld om de opbrengst van uw gewas te verhogen door op het juiste moment te zorgen dat de voedingsstoffen voor de plant beschikbaar zijn. Met enkel dierlijke mest is de timing van deze beschikbaarheid niet altijd nauwkeurig te sturen. Met gebruik van kunstmest is dat nog nauwkeuriger in te vullen. Ook is het mogelijk de samenstelling van deze kunstmeststof zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de plant in combinatie met de voorraad vanuit de bodem en overige bemesting.
Bij ons kunt u terecht voor standaard kunstmestsoorten maar ook voor blends die naar wens samengesteld worden.

inkuil- afdekmiddelen

inkuilmiddelen

 

Een snelle omzetting van gras & maïs naar een stabiele conservering met zo hoog mogelijke voederwaarde en smakelijkheid is het doel van iedereen die een kuil aanlegt. Hoe dit in de praktijk slaagt is hoofdzakelijk afhankelijk van een heel aantal basisfactoren:
– Goede kwaliteit gewas
– Juiste droge stof gehalte
– Snel en compact in de kuil / baal
– Een snelle afsluiting van de buitenlucht

Daarbij kan het toevoegen van inkuilmiddel helpen om de juiste bacteriecultuur te stimuleren in het omzetten en zijn broeibeperkende toevoegingen beschikbaar. Ook voor het gras waar weinig suikers zitten die de omzetting moeten voeden is er melasse beschikbaar als toevoegmiddel. Wel is het goed in acht te houden dat de basis van een geslaagde kuil nog altijd in de boven genoemde basisfactoren zit.

kuil- & wikkelfolie 

Voor de regio waarin we werken is een gronddek op de kuil een bewezen succesvolle manier om de graskuil zo goed mogelijk te conserveren. Een goede kwaliteit kuilfolie eventueel gecombineerd met onderfolie geeft een grote zekerheid dat het ruwvoer ook goed geconserveerd blijft. Voor deze folie kunt u bij ons terecht, we bieden verschillende typen kuilfolie en 

gewasbescherming

gewasbeschermingsadvies

 

Het is altijd interessant om de kosten van uw gewasverzorging laag te houden, door te zorgen dat het gewas constant krijgt wat het nodig is groeit het maximaal. Ook zijn er andere planten die in deze omstandigheden meeliften maar minder gewenst zijn, op welke manier deze gestuurd kunnen worden verschilt per situatie. Soms kan het helpen een mechanische bewerking toe te passen en in een andere situatie kan een gewasbeschermingsmiddel uitkomst bieden. Graag bekijken we samen met u naar een passende oplossing voor uw situatie.

GEWASBESCHERMINGSmiddelen 

 

Het juiste middel met de juiste dosering toepassen is de kunst om resultaat te halen met zo minimale impact op gewas, milieu en portemonnee. We bieden u een uitgebreid assortiment met deskundig advies om tot een verantwoord resultaat te komen.