Melkkoeien

melkkoeien

Melkvee voeding op maat

Als veehouder streeft u naar een zo hoog mogelijk rendement op uw bedrijf. Dit betekent dat u een productieniveau nastreeft welke past bij de genetische aanleg en de intensiteit van uw bedrijf. Wij helpen u daarbij met advies en producten om gezond en hoogwaardig ruwvoer te verbouwen en de aanvullende voeders maken we naar gelang de situatie wenst. Samen zoeken we telkens naar het passende combinatie om te komen tot een gezonde veestapel met een hoge efficiëntie.  Onze uitdaging zien we in het voorkomen van onnodige kosten en uw dieren zullen bij de juiste voeding gezond produceren. De kracht van eenvoud en kwaliteit ziet u terug in de prestaties van uw dieren.

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland heeft de ambitie om voor boeren een betrouwbare partner te zijn en zo een bijdrage te leveren aan een zo hoog mogelijk rendement op uw boerenbedrijf. Wij leveren hoogwaardige, eerlijke voeders tegen een uiterst scherpe prijs/kwaliteit verhouding.

speciaal voeders

Door de moderne inrichting van onze fabriek zijn wij in staat om op een zeer efficiënte manier klant eigen samenstellingen aangepast op uw specifieke bedrijfssituatie te maken. Deze voeders zijn uitermate geschikt om uw basisrantsoen in balans te brengen. Ook is het mogelijk om via deze klantspecifieke samenstellingen de vitaminen/mineralen voorziening op peil te brengen.

Er is een groot assortiment met verschillende combinaties van verhoudingen tussen enkelvoudige grondstoffen mogelijk. Ze zijn in zowel brok als meelmengsel te verkrijgen.

Soya / Raap / MervoBest / Gerst / Tarwe / Maismeel / Pulp  • Alle verhoudingen
Energiemixen • Energieaanvulling in rantsoenen met te weinig mais en/of trage energie
Eiwitmixen • Eiwitaanvulling in eiwitarme basisrantsoenen.

Tevens leverancier van enkelvoudige grondstoffen, o.a.:
soyaschroot, mervobest (bestendige soyaschroot), raapzaadschroot, tarwemeel en diverse soorten mineralenmengsels en mineralenblokken.

Volgsysteem Feedm

Wat is het volgsysteem ? Feedm is een programma waarin uw voerleveringen, de MPR uitslagen en uw melkafleveringen met elkaar gecombineerd worden. Nadat deze gegevens in dit programma gezet zijn, kunnen er belangrijke kengetallen berekend worden, zoals krachtvoer verbruik per 100 kg meetmelk en krachtvoerkosten per 100 kg meetmelk. Omdat deze gegevens elke maand automatisch opnieuw worden verwerkt ontstaat er een overzicht waarin u voor u zelf duidelijk in beeld heeft wat uw krachtvoerkosten zijn geweest. Dit kunt u zowel op technisch als economisch aspect bekijken. Daarnaast worden alle gegevens ook apart in een overzicht gezet. Zo hebt u de voergegevens, MPR uitslagen en de melkafleveringen in hetzelfde programma bij de hand. 

Waarom een volgsysteem? De voergegevens worden verzorgd door CAVV Zuid-Oost Salland. De melkaflevering gegevens worden verzorgd door uw zuivelfabriek en de MPR uitslagen worden verzorgd via NRS. Dit gaat dus geheel automatisch. Via een internetportal kunt u de techinsche prestaties, eiwit, vet, ureum, BSK en NO overzichtelijk zien. De laatste zes melkcontroles worden hier in een grafiek gezet.
Een ander voordeel van het volgsysteem is dat uw voorlichter ook kan meekijken met meest actuele prestaties van de koeien op uw bedrijf. Zo heeft uw voorlichter bij eventuele problemen snel inzicht in uw kengetallen en kan er sneller geanalyseerd en gereageerd worden. Zo werken we samen aan het hoogste saldo per koe.

roodbont glas melk zos

C.A.V.V. Zuid-Oost Salland hoopt door middel van deze extra service een duidelijk overzicht van uw bedrijfsmanagement te creëren,
met name op het gebied van krachtvoerkosten en productieresultaten.

CIJFERS volgsysteem OVER 2020 BEKEND

2018

2019

2020

GEMIDDELD AANTAL KOEIEN
104
106
106
KG MELK PER KOE PER JAAR
9014
9061
9116
VET%
4.46
4.49
4.51
EIWIT%
3.60
3.61
3.61
KG KRACHTVOER PER 100 KG MEETMELK
23.6
23.1
22,7
KG KRACHTVOER UIT BIJPRODUCTEN PER 100 KG MEETMELK
2.1
1.6
1.5
TOTAAL KG KRACHTVOER PER 100 KG MEETMELK
25.7
24.7
24.2
CELGETAL
153
152
168
UREUM
22
22
21
ECONOMISCH (EXCL. BTW)
MELKGELD PER 100 KG MEETMELK
€ 35.08
€ 34.50
€ 33.69
TOTAAL KRACHTVOERKOSTEN PER 100 KG MEETMELK
€ 6.48
€ 6.55
€ 6.57
SALDO PER 100 KG MM
€ 28.60
€ 27.93
€ 27.12
SALDO MELK-VOER PER KOE PER JAAR
€ 2.773
€ 2.716
€ 2658

BOVENSTAANDE RESULTATEN ZIJN GEMIDDELDEN WAAR WE TROTS OP ZIJN.

Assortiment voedermiddelen

ruwvoer

Wanneer er vraag is naar ruwvoer brengen we kopers en verkopers graag met elkaar in contact. Ook vanuit de handel bieden we producten zoals hooi, stro en snijmaïs.

natte Bijproducten

Natte bijproducten kunnen passen naast het gewonnen ruwvoer. We handelen hierin niet zelf, wel hebben we goede contacten met specialistische aanbieders in deze producten.

enkelvoudige Grondstoffen

Grondstoffen kunnen passen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, met name bij groot verbruik waar er gewerkt kan worden met volle vrachten losgestort.

Meel mengsels

Voor veel bedrijven is het interessant om een meelmengsel op maat te maken om zo het basisrantsoen in balans te brengen. Leverbaar in zowel bulk als big-bag.

brok

Er is een ruim standaardassortiment met productie en correctievoeders. Met het zelfde gamak word voer op maat gemaakt voor de situatie op uw bedrijf.

additieven

Er bestaan vele additieven zoals pens-bestendige vetten, gisten en mineralen. Deze zijn op te nemen in mengvoer maar ook los verkrijgbaar.

melkpoeder

Melkpoeders hebben we via meerdere leveranciers, we laten u de keus welke poeder uw voorkeur heeft.

20190920_070020