Vleesvee

vleesvee

Roodvlees

Als vleeshouder zit de uitdaging in het zoeken naar de meest geschikte manier om uw type dieren te laten groeien met een gunstige voerefficiëntie.Een optimaal rantsoen voor uw dieren hangt af van het doel dat u nastreeft. Binnen uw wensen is het telkens onze uitdaging om het rantsoen zo goedkoop mogelijk samen te stellen, uiteraard met kwaliteit op de eerste plaats. Door kwaliteit op de eerste plaats te zetten blijven de dieren gemakkelijk gezond en daarmee ontstaat gemak en plezier voor u als veehouder. Om dit te bereiken met een lage voerprijs passen er naast ruwvoer ook nog bijproducten in het rantsoen.  Graag kijken we samen met u naar het passende rantsoen voor uw dieren. 

Op basis van de ruwvoeders bepalen we welke aanvulling nodig is en leveren graag bedrijfsspecifieke mengsels, zowel in meel- als in brokvorm.
Ons bedrijf is daar op ingericht en kan dat bijzonder efficiënt. Ook in het standaard assortiment hebben we een standaard stierenbrok.

VEvi

WDVE

FEB

2071 STIERENBROK 120 WDVE
1000
120
20

ROSé

Voor de rosé kalverhouderij bieden wij een uitgebreid pakket aan met alle voeders van starter tot af te leveren rosékalf. U streeft naar een zo hoog mogelijk rendement met zo min mogelijk problemen met de diergezondheid. Indien naast ruwvoer ook nog bijproducten gevoerd worden, kunnen wij door onze rantsoenoptimalisatie ook bedrijfsspecifieke mengsels hiervoor leveren, zowel in meel- als in brokvorm. Ons bedrijf is daar op ingericht en kan dat bijzonder efficiënt.

Wij hebben 2 standaard krachtvoeders in ons assortiment voor de rosé kalverhouderij:

VEvi

WDVE

FEB

2053 ROSÉ KALVERSTARTBROK
1050
135
25
2054 ROSÉ KALVERSTARTBROK
1000
110
30

Assortiment voedermiddelen

ruwvoer

Wanneer er vraag is naar ruwvoer brengen we kopers en verkopers graag met elkaar in contact. Ook vanuit de handel bieden we producten zoals hooi, stro en snijmaïs.

natte Bijproducten

Natte bijproducten kunnen passen naast het gewonnen ruwvoer. We handelen hierin niet zelf, wel hebben we goede contacten met specialistische aanbieders in deze producten.

enkelvoudige Grondstoffen

Grondstoffen kunnen passen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, met name bij groot verbruik waar er gewerkt kan worden met volle vrachten losgestort.

Meel mengsels

Voor veel bedrijven is het interessant om een meelmengsel op maat te maken om zo het basisrantsoen in balans te brengen. Leverbaar in zowel bulk als big-bag.

brok

Er is een ruim standaardassortiment met productie en correctievoeders. Met het zelfde gamak word voer op maat gemaakt voor de situatie op uw bedrijf.

additieven

Er bestaan vele additieven zoals pens-bestendige vetten, gisten en mineralen. Deze zijn op te nemen in mengvoer maar ook los verkrijgbaar.

melkpoeder

Melkpoeders hebben we via meerdere leveranciers, we laten u de keus welke poeder uw voorkeur heeft.

20190920_070020