Regenwormen

regenwormen

regenwormen

Het is niet direct een diersoort waarvoor elk mengvoerbedrijf standaard voeders in haar assortiment heeft opgenomen, toch is dat bij C.A.V.V. Zuid- Oost Salland al enige jaren het geval. Het begon zoals vaker met een vrij specifieke vraag van een klant om mee te denken in een voeder op maat. Samen met de klant kwam het tot een voer waarmee het kweken van wormen de gewenste technische resultaten brengt. 
Door mond tot mond reclame zijn er nadien meerdere wormenkwekers gekomen die hun voer bij ons betrekken, zodoende zijn er een aantal standaard voeders in ons assortiment opgenomen. 

Zoals u van ons gewend bent maken we ook voor deze dieren wanneer het wenselijk is graag bedrijfsspecifieke mengsels, zowel in meel- als in  kruimel of brokvorm.Ons bedrijf is daar op ingericht en kan dat bijzonder efficiënt in het standaard assortiment hebben we een drietal standaard kruimels voor regenwormen